Witamy na internetowej platformie edukacyjnej Gli Spaesati!

Naszym celem jest rozwój wiedzy i umiejętności obywateli w zakresie wielowarstwowego paradygmatu obywatelstwa europejskiego. Znajdziesz tutaj wiele ścieżek edukacyjnych, z których każda jest swobodnie dostępna i zaprojektowana tak, aby zaspokoić różne potrzeby: pozwala zrozumieć, dlaczego wielowarstwowe obywatelstwo jest podejściem (epistemologicznym, pedagogicznym, etycznym i politycznym) niezbędnym do radzenia sobie z globalnymi nierównościami i niezrównoważonym rozwojem; zrozumieć, jak działa dziś UE z jej dynamiką i sprzecznościami; odkryć, w jaki sposób instytucje europejskie zostały zdefiniowane poprzez kluczowe wydarzenia, konflikty i kontrowersje; stymulować refleksje pedagogiczne i eksperymenty na temat tego, jak rozwijać społeczności uczące się, które mogą naprawdę przyczynić się do zmian społecznych. Każda ścieżka oferuje usługę korepetycji online: zapraszamy do interakcji z nami za pośrednictwem wiadomości na platformie lub pisząc na adres vleu@awareu.eu. Na koniec ścieżki zawsze istnieje możliwość przystąpienia do testu końcowego w celu uzyskania certyfikatu uczestnictwa. Na tej stronie znajdziesz wszystkie nasze kursy języka polskiego.  Jeśli wolisz śledzić je w innym języku, kliknij poniższe słowa, aby znaleźć je w języku włoskimniemieckimchorwackimangielskimfrancuskimhiszpańskimportugalskim.

Przymiotnik „zrównoważony” jest teraz w modzie... ale nie dlatego znajdziesz go w tytule tej sekcji, którą poświęcamy edukacji obywatelskiej i naszemu podejściu pedagogicznemu. Wręcz przeciwnie! Wystrzeganie się wszelkiego konformizmu, tym bardziej jeśli jest on modny, jest podstawowym wymogiem krytycznego myślenia i działania, którego naszym zdaniem wymaga korzystanie z obywatelstwa. Faktem jest, że „zrównoważony” jest dla nas terminem o wartości systemowej, mającym zastosowanie do każdego aspektu złożonych współzależności, które charakteryzują nasze życie jako ludzi, jako istot żywych w ogóle i jako części fizyczno-chemicznego wszechświata. Zadawanie pytań o „zrównoważenie” nie różni się od zadawania pytań o konsekwencje naszych działań - tj. pytań etycznych i politycznych - oraz o naszą dynamiczną egzystencję w odniesieniu do innych i innych.

Jakie czynniki polityczne, gospodarcze i kulturowe napędzają proces budowania instytucji europejskich w perspektywie długoterminowej? Jak funkcjonuje obecna Unia Europejska? Jakie sprzeczności i równowagę sił musimy zrozumieć, aby wyjść poza banalną opozycję między euroentuzjastami a eurosceptykami?


Kurs zachęca do zadawania sobie tych i podobnych pytań, dostarczając podstawowych informacji i wprowadzając podstawowe kwestie, które każdy obywatel europejski powinien znać, niezależnie od zawodu, przekonań i wartości, aby stać się aktywnym i świadomym uczestnikiem debaty i wyborów dotyczących przyszłości jedności europejskiej.

Idea zjednoczonej Europy była obecna już w starożytności. Jej rozwój można śledzić przez dwa tysiąclecia, które dzielą nas od klasycznych cywilizacji Grecji i Rzymu, jak zrobił to Federico Chabod, lub bardziej szczegółowo wzdłuż wojennych perypetii „europejskiego systemu państw” w czasach nowożytnych i współczesnych, jak zrobił to Ludwig Dehio. Jednak idea politycznej jedności Europejczyków i konkretne procesy budowania europejskich instytucji reprezentujących konstytuujący się „naród europejski" z jednej strony, oraz funkcjonalnie zinstytucjonalizowanej integracji między europejskimi państwami narodowymi z drugiej strony, są nowszymi faktami historycznymi, wspierającymi konkretne programy polityczne i różnego rodzaju inicjatywy, zwłaszcza od czasu wojen światowych w ubiegłym wieku. Paradoksalnie, to nie jako obywatele Europy jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia i informowania się o Europie. I to nie jako obywatele Europy przeżyliśmy i nadal przeżywamy to historyczne wydarzenie, którego jesteśmy częścią. Zamiast tego staramy się opowiedzieć o tym z perspektywy tego „my”, które wciąż się tworzy: my, obywatele Europy...


W dwunastu krótkich rozdziałach prześledzimy główne etapy od II wojny światowej do wyzwań współczesności: najpierw w formie teatralno-muzycznej opowieści, na wzór recitalu "Europa: cóż za pasja! Historia burzliwej miłości", następnie w formie animowanego filmu wideo przedstawiającego najważniejsze informacje na temat każdego etapu, a na koniec w formie krótkiego, pogłębionego wykładu eksperta akademickiego.